UISP

TarcentoBasket-IMG_6814 TarcentoBasket-IMG_6821 (1)

 

Andata
21/02/2022Tarcento basketReyer Udine
21/12/2021CDU UdineTarcento basket74-49
18/03/2022Buttrio Tarcento basket
28/02/2022Tarcento basketGemona
24/02/2022Bar referee UdineTarcento basket
11/04/2022Tarcento basketMine Vaganti Go
02/06/2022San GiorgioTarcento basket
31/01/2022Tarcento basketPasian di Prato
08/02/2022MonfalconeTarcento basket
14/02/2022Tarcento basketPorpetto
03/03/2022LatisanaTarcento basket
Ritorno
07/03/2022Reyer UdineTarcento basket
14/03/2022Tarcento basketCDU Udine
21/03/2022Tarcento basketButtrio
01/04/2022GemonaTarcento basket
04/04/2022Tarcento basketBar referee UD
11/04/2022Mine Vaganti GOTarcento basket
25/04/2022Tarcento basketSan Giorgio
05/05/2022Pasian di PratoTarcento basket
09/05/2022Tarcento basketMonfalcone
19/05/2022PorpettoTarcento basket
23/05/2022Tarcento basketLatisana